På grund af stigninger i prisen for dagrenovation bliver der kun tømt skraldespande i de enkelte haver hver anden uge på nær i skolernes sommerferie, hvor det sker hver uge. Hvis det kniber med plads i skraldespanden, så spørg eventuelt naboen om lån af lidt plads. 

I 2023 sker tømning af skraldespande, mandag i følgende uger: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 og 40.

Kuber og containere tømmes regelmæssigt i løbet af sæsonen.

Der er indført kildesortering, så madaffald skal i de grønne containere på pladsen, hvor der også er kuber til papir, pap, metal og plast samt en container til haveaffald.

Grønne poser til madaffald kan hentes på haveforeningens kontor i åbningstiden tirsdage i lige uger ml. kl. 17 og 18 i sæsonen.

Sorteringsguide kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside:
https://herlev.dk/borger/natur-affald-og-miljoe/affald/sorteringsguide

Byggeaffald, elektronik og større former for affald kan afleveres på Herlev Kommunes genbrugsstation på Mileparken 23.

Herlev Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan læses her: https://herlev.dk/sites/default/files/herlev_husholdning_regulativ_18-06-2021.pdf

Del siden