Bestyrelsen pr. den 15-4-2023

Formand:Yvette Lundquist/Have 142
Mail: yvette-schou@hotmail.com

Næstformand: Liselotte Christiansen/Have 33
Mail: lotte.ltg67@hotmail.com

Kasserer: Hanne Lodal/have 200
Mail: hfk.lodal@gmail.com

Sekretær: Laura Lauritsen/Have 62
Mail: laura.lauritsen000@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Emil Tribler/Have70
Mail: emil-tribler@hotmail.com

Peter Raben/Have 178
Mail: peterraben2100@gmail.com

Charlotte Wallin/Have 230
Mail: LW@UCPlus.dk

Suppleanter:
Sten Bang-Christensen/Have 207
Mail: sten@bang-christensen.dk

Søren Hüttel/Have 9
Mail: soren@huttel.org


Kontakt til bestyrelsen

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, på hjemmesiden, så skriv til Formanden.

Har du idéer, forslag, konstruktiv kritik eller feedback vi kan arbejde med, vil vi påskønne det og tage det op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Du kan henvende dig til os på bestyrelseskontoret (ved siden af købmanden)
i kontortiden Tirsdage i lige uger i sæsonen ml. kl. 17.00 og 18.00.

Du kan også ringe til vores mobilnr. 3034 8182.
Telefonen besvares og aflyttes kun i kontortiden.

På vegne af bestyrelsen
Formand: Yvette Lundquist/Have 142
Mail: yvette-schou@hotmail.com


Vi glæder os til at høre fra jer.

Del siden