Vigtig viden

Husk altid at melde afbud og få en ny dag hvis du er forhindret. Det koster 1.000,00 kr. at udeblive uden afbud og man får en ekstra arbejdsdag i den nye sæson.

Såfremt du er fyldt 60 år, har bestyrelsen den 4/6-2019, besluttet at du kan fritages for fællesarbejdet. Henvendelse herom sker ved kontakt til bestyrelsen.

Ændring af mødedato skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage før fællesarbejdsdagen.

Fællesarbejde er lørdage kl. 9.00-12.00
Husk: Rive, skuffejern og godt humør.

Del siden