Et lille udsnit af dem der fik præmier i 2020 og 2021. Præmiefesten blev ikke afholdt i 2020 på grund af Covid-19 og til denne fest var der desværre en del afbud. Men dem der kunne komme havde en hyggelig aften sammen med bestyrelsen.