Kære du, der har besøgt vores hjemmeside eller dejlige haveforening, vi glæder os til at få en lille hilsen fra jer.

Alle medlemmer er selvfølgelig også velkomne til at skrive her.

Blot ikke med noget der skal svares på/tages stilling til via bestyrelsen, såsom flytning af fællesarbejde m.v.

05-05-2022

Louise

Sikke en flot og velfungerende hjemmeside! Tak for den.

mvh. Louise have 216