H/F Klausdalsbro​

…en haveforening i Herlev

På hjemmesiden skulle du gerne føle dig godt orienteret om, bl.a. hvad der sker i foreningen.
Har du tilføjelser eller rettelser, så skriv til arbejdsgruppen, der består af: Lotte/Have 33 og Peter/Have 178, så vil vi opdatere så hurtigt som muligt.

lotte.ltg67@hotmail.com

peterraben2100@gmail.com

Har du spørgsmål som du ikke kan finde svar på, på hjemmesiden, så skriv til formanden.


Har du idéer, forslag, konstruktiv kritik eller feedback vi kan arbejde med, vil vi påskønne det og tage det op på førstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes en gang om måneden.


Du kan henvende dig til os på bestyrelseskontoret (ved siden af købmanden) i kontortiden: Lørdage i lige uger i forbindelse med fællesarbejdet ml. kl. 10.00 og 11.00.


Vi glæder os til at høre fra dig.

På vegne af bestyrelsen
Formand: Yvette Lundquist/Have 142
Mail: yvette-schou@hotmail.com

Kontakt bestyrelsen