Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 27. maj holdes ekstraordinær generalforsamling i haveforeningen. På den ordinære generalforsamling i april var der ikke det nødvendige antal af foreningens medlemmer til stede til vedtagelse af ændringer af foreningens vedtægter, hvilket kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt op og stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

På den ekstraordinære generalforsamling vil der også blive givet en kort orientering om København Kommunes beslutning om en midlertidig forlængelse på to år af den nugældende lejekontrakt med kommunen. Der vil også blive mulighed for at melde sig til foreningens udvalg.

Den ekstraordinære generalforsamling foregår kl. 18.00 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18. Dørene åbnes kl. 17.30.

 • Restaffald

  Herlev Kommune meddeler, at der er lidt problemer i opstartsperioden med afhentning af restaffald i vores forening.

  Da kommunen åbenbart kun har rådighed over en lille bil om tirsdagen, så vil det indtil maj blive om tirsdagen vi får hentet både mad- og restaffald.

  Første gang den 11. april. Dette er nu bragt i orden!

 • Vandåbning

  Lørdag d. 25. marts 2023 kl. 10 åbnes der for vandet i foreningen.
  I år har bestyrelsen besluttet, at du skal selv være i haven for at se, om
  hanen ved måleren er lukket.
  HUSK at du selv skal betale for vandspild og evt. ødelæggelser.
  Er du forhindret denne dag, så tal med en af dine naboer, om de vil se
  efter.
  Og endelig: Hvis du ikke daglig bruger vandet, så luk for hovedhanen.
  Så undgår du frostskader.

 • Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsens i hænde senest tirsdag den 31. januar.

 • Haveforeningens ordinære generalforsamling i 2023 finder sted lørdag d. 15. april klokken 13.00 i Herlev Medborgerhus. Indkaldelse med dagsorden udsendes via mail eller med poste

 • Traditionen med en fælles julefrokost i haveforeningen genoptages efter en Corona-pause og finder sted i huset 2. juledag kl. 13.00.
  For 150 kroner bydes der på en god frokost med alle julens de bedste retter.
  Drikkevarer kan købes til de sædvanlige priser i husets bar. Der bliver også pakkeleg, så medbring en lille gave for at være med.
  Tilmelding og betaling for mad skal ske senest søndag d. 11. december til Lotte på mail: lw@ucplus.dk. Betaling til Lotte kan ske kontant eller på MobilePay: 41293023.
  Alle haveforeningens medlemmer er velkomne til dette herlige, hyggelige julearrangement.

 • Inden vi får set os om, så er julen over os. Derfor inviteres foreningens børn og børnebørn til at pynte juletræet i foreningshuset lørdag d. 26.11. fra kl. 12 til 15.
  Der bydes også på pølser, æbleskiver & slikposer samt et par timers julehygge og måske et besøg af selveste Julemanden.
  Så tilmeld jer til Sanne, på mail: geggoen@hotmail.com, med oplysning om havenummer, hvor mange børn/børnebørn der kommer og (vigtigst af alt) hvor gamle børnene er.
  Tilmelding skal ske senest: Søndag den 20/11. Er der ikke mindst 10 tilmeldte børn, aflyses arrangementet.
  De voksne kan også glæde sig til julehygge. Første søndag i advent, d. 27.11., er det ved Døde duer planen at byde på glögg og æbleskiver.

 • Lukning af vand og bomme

  Søndag d. 23. oktober kl. 12.00 lukkes der for vandet. Traditionen tro griller Human foran købmandsbutikken pølser, der serveres kl. 12.30. Ved en fejl fremgik af sæsonplanen en anden dato for lukning af vandet.
  Lørdag d. 29. oktober lukkes der for bommene.

 • Sidste tømning af skrald

  Mandag d. 3. oktober tømmes der for sidste gang i år køkkenaffald fra skraldespandene i haverne. Samme dag sendes også bio-containerne på pladsen på vinterferie.

 • Sæsonen går på hæld, og mange flytter hjem. Derfor indskrænker købmanden åbningstiden. Fra d. 19. september er butikken åben mellem kl. 11 og 18, og der kan ikke længere købes morgenbrød.

 • Duerne rykker inden dørs

  Med efterårets komme bliver det for koldt for de døde duer uden for. De flyver ud sidste gang søndag d. 18. september og rykker inden dørs i fælleshuset søndag eftermiddage i vinterhalvåret – første gang d. 25. september.

 • Ved Kolonihaveforbundets kongres i Aalborg fratræder den nuværende formand Preben Jacobsen d. 10. september sin post som formand.
  Der bliver lejlighed til at sige farvel og tak til ham fredag d. 23. september kl. 14-18 ved en afskedsreception på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6.
  Preben Jacobsen har siden 2007 være formand for Kolonihaveforbundet og arbejdet for at sikre kolonihavernes interesser og jævnlig aflagt besøger i kolonihaveforeninger i hele landet – også vores forening.

 • Havehøstmarked

  Der er havehøstmarked søndag d. 4. september. Alle, der vil glæde andre af foreningens medlemmer med noget fra årets høst, kan deltage ved at sætte et flag i hækken eller uden for haven. Flaget giver andre medlemmer lov til at gå ind i haven og kan også bruges til at markere, hvis du vil lave lokalt loppemarked i haven.
  Du kan også sætte en plantebytte-bod op på pladsen, hvis du har stauder, som du gerne vil bytte til noget andet. Det er kvit og frit at stille en bod op til det formål.
  Hvis du på dagen ikke selv har mulighed for at være i haven, kan du sende en mail til formanden på geggoen@hotmail.com. Så bliver der sørget for et flag i hækken.

 • Sommerfesten nærmer sig. Teltet ankommer og sættes op på pladsen onsdag d. 3. august. For at få plads til det og til ølvognen vil en del af pladsen blive bilfri. Lørdag d. 30. juli sættes afspærringsbånd op, men der vil være en åbning, så biler kan køre ud og også blive holdende lidt endnu. Men senest onsdag skal alle biler være fjernet fra det afspærrede område. Teltet fjernes igen mandag d. 8. august.
  Så længe teltet står på pladsen, kan containeren til haveaffald ikke tømmes. Den tømmes derfor først onsdag d. 10. august.

 • Sommerfest

  Efter en pause på grund af Corona er der igen sommerfest i haveforeningen. Det er i weekenden d. 5.-7. august i teltet på pladsen ved fælleshuset.
  Traditionen tro lægges der ud med banko fredag aften, hvor der sælges bankoplader fra kl. 18.30, og ølvognen er åben med salg af øl, vand og kaffe – også resten af aftenen. Der vil også være mulighed for at få sig en pølse både fredag og lørdag samt søndag, hvor en pølsevogn stiller op hos os.
  Lørdag kl. 13.00 er der leg og aktiviteter for børnene, mens det om aftenen er de voksnes tur til at muntre sig. Teltet åbnes kl. 17.30, og 18.00 serveres aftenens buffet. Spisebillet til 175 kr. kan købes enten ved kontant betaling i kontortiden tirsdag kl. 17-18 eller ved indbetaling på mobilpay 7812GR senest d. 29. juli. Kl. 20.00 starter musikken, og ølvognen vil være åben hele aftenen, lige til musikken stopper.
  Søndagen starter med morgenbuffet kl. 9.00, inden der 10.30 holdes auktion, hvor overskuddet går til et godt formål. Effekter modtages gerne til at indgå i auktionen. Kl. 12.00 er der leg og aktiviteter for børn, hvorefter teltet lukkes, og oprydningen går i gang.

 • Kursus i genoplivning

  Genoplivning kan redde liv. Derfor har bestyrelsen indbudt Hjerteforeningen til at give et hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning.
  Kurset holdes tirsdag d. 5. juli kl. 17.00 i fælleshuset. Alle haveforeningens medlemmer er velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding (navn og havenummer) skal ske senest d. 30. juni på mail: peterraben2100@gmail.com. Efter tilmelding sendes bekræftelse fra Hjerteforeningen med lidt yderligere information.

 • Mere liv i haverne

  Hvordan får vi mere liv i vores haver, så bier og sommerfugle kan trives? Gode råd herom kan fås ved et foredrag d. 14. juni, kokken 19:00 i Haveforeningen Smørmosens Fælleshus, Klausdalsbrovej 294.
  Der vil blive fortalt om, hvad haveejerne kan gøre, hvilke planter der er gode til at tiltrække bestøvende insekter som bier og sommerfugle, og hvordan der lokkes flere fugle til.
  Det er gratis at deltage, men nødvendigt med tilmelding til slotsherrens@gmail.com.

 • Traditionen tro er der i Fælleshuset varme hveder Store Bededagsaften. Alle er velkomne – torsdag d. 12. maj kl. 19.00.

 • Haveforeningens købmand har udvidet sin åbningstid, så der resten af sommeren er åbent fra klokken 8 til 19 alle ugens dage.
  Også sortimentet er udvidet, så der nu også kan købes frisk brød og ugeblade. Der vil også løbende være et større udbud af planter til haven og andet til brug i haven.

 • Duerne flyver uden for

  Traditionen tro flytter de døde duer med forårets varme vinde uden dørs, så køb af lodder resten af sommeren sker fra sidebygningen til højre for butikken. Drikkevarer, is og slik kan købes hos købmanden.
  Også fredagscaféen åbner og kan besøges hele sommeren igennem i fælleshuset hver fredag fra klokken 19.
  Alle haveforeningens medlemmer er velkomne til både fredagscafe og søndags-duer.

 • Onsdag d. 18. maj kl. 17.00 inviterer haveforeningen til gratis omvisning på Gammelgaard i forårets udstilling “Ved floden” med værker af maleren Bodil Brems, der viser om i udstillingen.
  Efter omvisningen kan der i Gammelgaards cafe købes lidt at drikke og spise – for 80 kroner fås en sandwich med enten oksebryst eller bagt græskar.
  Tilmelding senest d. 11. maj på mail: peterraben2100@gmail.com – angiv antal deltagere til omvisning og eventuelle stk. sandwich (kød eller vegetarisk).
  Læs mere om Gammelgaard og udstillingen på hjemmesiden gammelgaard.dk.