Al handel med haver varetages af bestyrelsen og sker på baggrund af en venteliste, som er offentlig tilgængelig efter gældende GDPR regler.

Hvis du er interesseret i at komme på ventelisten, skal du skrive til vores kasserer Hanne på: hfk.lodal@gmail.com


Du skal oplyse: Navn, adresse, mail og telefonnr.


Hanne kontakter dig efterfølgende med bankoplysninger, hvor du skal indbetale 200,-


Når dette er gjort får du tildelt et ventelistenummer
som du kan følge via hjemmesiden.


Ventelisten åbnes igen den 1/3-2025.

Internt køb


Hvis du er interesseret i at købe en have fra den interne venteliste, så skal du have boet i haveforeningen i min. 2 år.

Dette tiltag er for at undgå, at købere fra den eksterne venteliste, "bare" køber en have, som ingen andre siger ja til, for så hurtigt at bytte sig videre til en anden have ved internt køb.

Del siden