Al handel med haver varetages af bestyrelsen. Dette sker på baggrund af en venteliste, som er offentlig tilgængelig efter gældende GPDR regler.

Opskrivning på ventelisten sker løbende ved henvendelse til kassereren via email: hfk.lodal@gmail.com med oplysning om: Navn, adresse og telefonnummer.

HUSK, at informere om eventuelle ændringer i ovenstående.

Samtidig skal der indbetales et opskrivnings-gebyr på 200,- på foreningens konto: Reg. 5341 kontonr. 0402415 - Mrk. "Nyt medlem" + Navn, adresse og mailadresse. Når din indbetaling er registret, får du tilsendt et uniknummer og kan følge din plads under fanen: Ventelisten.

Opskrivningsgebyret dækker indeværende kalenderår og skal fornyes hvert år senest den 15/2.

Der er åben for indskrivning fra den 1. marts 2024.

Internt køb

Hvis du er interesseret i at købe en have fra den interne venteliste, så skal du have boet i haveforeningen i min. 2 år.

Dette tiltag skyldes, at købere fra den eksterne venteliste, ikke "bare" køber en have, som ingen andre siger ja til, for så hurtigt at bytte sig videre til en anden have ved internt køb.

Del siden