Bestyrelsen​

pr. den 13-4-2024

Formand: Yvette Lundquist/Have 142
Mail: yvette-schou@hotmail.com

Næstformand: Liselotte Christiansen/Have 33
Mail: lotte.ltg67@hotmail.com

Kasserer: Lodal/have 200
Mail: hfk.lodal@gmail.com

Sekretær: Peter Raben/Have 178
Mail: peterraben2100@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Emil Tribler/Have70
Mail: emil-tribler@hotmail.com

Torben Villestoft/Have 31
Mail: torbenv1950@gmail.com

Tim Aronkvist/Have 204
Mail: tim204.bestyrelsen@gmail.com

Suppleanter:
Marianne Tornslev/Have 132

Anette Diderichsen/Have 102

Kontakt til bestyrelsen​

På vegne af bestyrelsen
Formand: Yvette Lundquist/Have 142
Mail: yvette-schou@hotmail.com

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, på hjemmesiden, så skriv til Formanden.

Har du idéer, forslag, konstruktiv kritik eller feedback vi kan arbejde med, vil vi påskønne det og tage det op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Du kan henvende dig til os på bestyrelseskontoret (ved siden af købmanden)
i kontortiden Tirsdage i lige uger i sæsonen ml. kl. 17.00 og 18.00.

Du kan også ringe til vores mobilnr. 3034 8182.
Telefonen besvares og aflyttes kun i kontortiden.

Vi glæder os til at høre fra jer.