Renovation

På grund af stigninger i prisen for dagrenovation bliver der ikke længere tømt skraldespande i de enkelte haver.

Kuber og containere tømmes regelmæssigt i løbet af sæsonen.

Der er indført kildesortering, til madaffald, papir, pap, metal og plast.
Derudover er der en speciel plads til haveaffald.

Grønne poser til madaffald kan hentes på haveforeningens kontor i åbningstiden lørdag i lige uger ml. kl. 10 og 11 i sæsonen.

Sorteringsguide kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside:
https://herlev.dk/borger/affald/affaldssortering/sorteringsguide

Byggeaffald, elektronik og større former for affald kan afleveres på Herlev Kommunes genbrugsstation på Mileparken 23.
https://herlev.dk/borger/affald/genbrugsstationen

Herlev Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan læses her: https://herlev.dk/Media/638234675229460471/Herlev%20Husholdning%2015-05-2023.pdf