Vigtig viden

Husk altid at melde afbud og få en ny dag hvis du er forhindret. Det koster 1.000,00 kr. for hver udeblivelse og man får ekstra arbejdsdage i den nye sæson.

Såfremt du er fyldt 60 år, har bestyrelsen den 4/6-2019, besluttet at du kan fritages for fællesarbejdet. Henvendelse herom sker ved kontakt til bestyrelsen.

Ændring af mødedato skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage før fællesarbejdsdagen. Du skal oplyse om:
Hvilket havenr. du har, hvornår du er sat på og hvilken dato du ønsker istedet for.

Du kan henvende dig til Tim på mail: tim204.bestyrelsen@gmail.com

Fællesarbejde er lørdage kl. 9.00-12.00
Husk: Rive, skuffejern og godt humør.