Hvis du vil købe

Al handel med haver varetages af bestyrelsen og sker på baggrund af en venteliste, som er offentlig tilgængelig efter gældende GDPR regler.

Da vi igen har rundet de 200 på ventelisten,
er denne lukket for indskrivning.

Ventelisten åbnes igen den 1/3-2025.

Internt køb

Hvis du er interesseret i at købe en have fra den interne venteliste, så skal du have boet i haveforeningen i min. 2 år.

Dette tiltag er for at undgå, at købere fra den eksterne venteliste, “bare” køber en have, som ingen andre siger ja til, for så hurtigt at bytte sig videre til en anden have ved internt køb.