Når man skal sælge

Inden man sælger sin have, skal man sørge for, at den er lovlig ifølge vedtægter og ordensreglementet. Kontakt evt. bestyrelsen hvis I er i tvivl. Dernæst kan man ved henvendelse på kontoret få udleveret en opsigelsesblanket og en løsøreblanket, som også kan downloades her. Bemærk at løsøre max. må udgøre 20% af salgsprisen.

Inden huset kan vurderes skal der laves en lovlig el.attest af en aut. elektriker. Denne og løsøreblanketten sendes til Formanden: yvette-schou@hotmail.com eller afleveres på kontoret. Alternativt kan de lægges i postkassen ved kontoret. Begge dele skal være afleveret før vurderingen kan gennemføres. 

En vurdering koster 2.500 kr.- som afregnes direkte med vurderingsudvalget. Uden for sæsonen, dvs. fra 1/10 til 1/4 koster det 5.000,- Man har 14 dages ankefrist, hvis man ikke er tilfreds med vurderingen. 

Når vurderingen er foretaget bliver haven sat til salg internt i 8 dage, hvorefter den bliver sendt ud til ventelisten. Hvis bestyrelsen skal stå for fremvisningen er der et gebyr på 300,-