Herlev kommunes regler om kolonihaver


Herlev kommune har fastsat en række regler vedrørende kolonihaver, herunder størrelsen og placering af bygninger på grunden.
Der kan læses om reglerne og kommunens administration af dem på en FAQ på kommunens hjemmeside:
https://herlev.dk/borger/bolig-og-byggeri/faq-spoergsmaalsvar-vedr-sager-om-lovliggoerelse

På hjemmesiden findes også en guide til, hvordan affald sorteres:
https://herlev.dk/borger/affald/affaldssortering/sorteringsguide

– og kommunes affaldsregulativ:
https://herlev.dk/Media/638234675229460471/Herlev%20Husholdning%2015-05-2023.pdf

Også anmeldelse af rotter, kan der læses om på kommunens hjemmeside:
https://herlev.dk/borger/natur-klima-og-miljoe/-rotter-og-andre-dyr/rotter