Nye regler for juridisk hjælp fra Kolonihaveforbundet

Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse har besluttet at ændre processen for juridiske henvendelser til forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at
forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.
For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.
“Proces for medlemmer:
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle
henvendelsen”.
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også blevet lukket. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer februar måned ud.
Det er hovedbestyrelsens overbevisning, at “dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *